Tuesday, January 3, 2012

KSSR

Apa itu KSSR? KSSR bermaksud Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Merupakan dasar pendidikan negara yang telah melalui proses transformasi dari KBSR yang dilaksanakan pada 1983. KSSR dilaksanakan secara berperingkat mulai 2011 bermula dengan Tahun 1 di semua sekolah rendah.
Transformasi kurikulum merupakan satu usaha menyusun semula serta menambah baik kurikulum sedia ada bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan sesuai dengan keperluan semasa bagi menghadapi alaf millenium ini. Dalam proses transformasi kurikulum, KPM telah membuat penandaarasan dengan kurikulum negara maju bagi memastikan kurikulum ini setanding dengan pendidikan global.
KSSR memberi fokus kepada 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan menaakul. Ini berbeza dengan KBSR kerana ada penambahannya yang hanya 3M. KSSR menyepadukan beberapa disiplin ilmu untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, menyeronokkan dan bermakna. Prinsip KSSR pula melalui pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup.
Pada Tahap I, kurikulum diorganisasikan dalam bentuk Modul Teras Asas ( BM,BI,BC,BT, Math, PJ, PK dan PIslam/Moral), Modul Teras Tema ( Dunia Kesenian dan dunia Sains ) dan Modul Elektif ( B Arab,BC, BT, BIban dan B Kadazan ). Selepas itu di tahap II, kurikulum diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran teras dan elektif. Mata pelajaran ini dilaksanakan secara modular melalui Mata pelajaran teras dan Mata pelajaran Elektif.

Dalam KSSR juga terdapat Elemen Nilai Tambah iaitu Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan teknologi Maklumat dan Komunikasi. Tunjang Keterampilan Diri pula dilaksanakan melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum.
Untuk maklumat lanjut klik.

Monday, January 2, 2012

PERSEKOLAHAN 2012

Tahun demi tahun, penggal persekolahan kini kembali lagi. Pelbagai transformasi telah dilakukan baik dari segi pedagogi mahupun sosio-ekonomi. Persekolahan 2012 akan bermula pada 03 Jan (kump A) dan 04 Jan (kump B).

Sebelum ini KBSM telah ditukarkan kepada KSSR (masuk tahun kedua) dan pelbagai dasar lagi bagi memenuhi aspirasi negara. KSSR ini akan dihuraikan secara terperinci lagi.
Pada 2012 pelajar akan berada di sekolah selama 203 hari dan bercuti selama 87 hari sahaja. Banyak bantuan telah diturunkan kepada murid, jadi mengapa harus berlakunya keciciran. Antara bantuan sedia ada ialah Skim Pinjaman Buku Teks, Rancangan Makanan Tambahan, Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin dan macam-macam lagi.
Terbaru pemansuhan bayaran tambahan. Ibu bapa tidak perlu lagi membuat bayaran tambahan RM 24.50 bagi sekolah rendah. Bayaran itu merangkumi ;

Kokurikulum RM 3.00
Ujian Dalaman RM 6.00
Sukan Tahunan RM 6.00
Kegiatan Agama Islam RM 6.00
MSSM RM 2.00
Insuran Takaful RM 1.50

Pelajar juga turut menikmati bantuan awal persekolahan RM 100.00 yang telah diagihkan kepada pelajar pada tahun lalu. Murid tahun 1 (2012) turut menerima habuan ini pada awal persekolahan nanti. Bantuan awal tersebut bertujuan meringankan beban ibu bapa bagi membeli keperluan persekolahan anak-anak.
KPM juga menetapkan 'Satu Murid, Satu Kerusi, Satu Meja, Satu Set Buku Teks' merupakan touch point bagi memastikan semua murid dapat menjalani proses pengajaran dan pembelajaran seawal hari pertama persekolahan.
Mengikut sumber seramai 449 475 murid akan memulakan pembelajaran di Tahun Satu 2012.
Namun begitu, dengan pemansuhan bayaran tersebut, ibu bapa masih lagi perlu membuat sumbangan PIBG. Jelasnya ini bukan bayaran tetapi sumbangan 'wajib' kepada pihak sekolah. Penulis beranggapan bahawa aktiviti luar bilik darjah agak sukar untuk dijalankan kerana sekolah kekurangan 'dana' untuk melaksanakan aktiviti. Sekolah kena cari sponsor sendiri, bergantung kepada pihak pentadbir.
Jom pakat-pakat ke sekolah dengan semangat dan azam baru untuk menjadikan sekolah sebagai gedung ilmu.

SIAPA ANDA?

Muallim pada asalnya dari perkataan Arab yang bererti guru. Ia juga bermaksud pengajar, lebih menjurus kepada sorang pengajar (tidak terhad kepada guru sekolah) yang mencurahkan ilmu pengetahuan untuk anak didiknya, dan kadang-kala digunakan dalam ertikata pemimpin. Seseorang muallim lebih menumpukan kepada ilmu akal.

Murabbi dalam Islam bermaksud yang luas melebihi tahap Muallim. Konsep Murabbi merujuk kepada pendidik yang bukan sahaja mengajarkan sesuatu ilmu tetapi dalam masa yang sama cuba mendidik rohani, jasmani, fizikal dan mental anak didiknya untuk menghayati dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari.

Justeru, Murabbi lebih menumpukan penghayatan sesuatu ilmu, sekali gus membentuk keperibadian, sikap dan tabiat anak didiknya. Oleh itu, tugas Tugas Murabbi berlegar di hati.

Mursyid berasal dari bahasa arab iaitu memberi tunjuk ajar. Dalam erti kata lain, mursyid bererti, seseorang yang pakar dalam memberi tunjuk ajar terutamanya dalam bidang kerohanian.

Mursyid secara istilahnya merupakan mereka yang bertanggungjawab memimpin murid dan membimbing perjalanan rohani murid untuk sampai kepada Allah s.w.t., dalam proses tarbiah yang teratur.

Para mursyid bertanggung jawab bagi mengajar dari sudut zahir (syariat) dan makna (batin).

Muaddib merupakan orang yang beradab dan mengajarkan keadabannya kepada seseorang. Apa yang dilakukan akan disampaikan kepada muridnya terutamanya mengenai sahsiah.

Mudarris (Sanskrit) ataupun dikenali juga sebagai pengajar. Mudarris merupakan tenaga pengajar dalam institusi pendidikan seperti sekolah atau tiusyen (kelas bimbingan). Lazimnya guru perlu mahir dalam sesuatu mata pelajaran serta diperkukuhkan pula dengan pengetahuan dalam dan bidang pedagogi. ÆF

Firman Allah, Maksudnya: Allah akan meninggikan ( darjat ) orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara kamu dengan beberapa darjat; ( Al-mujadalah, 58 : 11 )

Berdasarkan firman Allah di atas, ilmu pengetahuan itu amat penting sekali. Sememangnya ilmu pengetahuan itu diperolehi dari guru