Wednesday, May 29, 2013

ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN

 5 Aspirasi Terhadap Sistem Pendidikan dan Murid di Malaysia:

AKSES - 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020.

KUALITI - Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.

EKUITI - 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar -luar bandar, sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020.

PERPADUAN - Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian.

KECEKAPAN - Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

No comments:

Post a Comment